Friluftsvejlederuddannelsen – Københavns Universitet

Friluftsvejlederuddannelsen

Friluftsvejlederuddannelsen er en fleksibel uddannelse i friluftsliv, som du kan tage på fuldtid over et år eller på deltid over op til tre år.

På uddannelsen får du førsteklasses færdigheder, viden og komptencer inden for friluftsliv. Alt sammen formidlet af nogle af Danmarks mest erfarne undervisere.

Ud over klassiske friluftsfærdigheder inden for basisfriluftsliv, kano, kajak, klatring og vinterfjeld lægger vi særlig vægt på  pædagogik tilknyttet friluftsliv, forståelse for gruppeprocesser, turaspektet og natur- og kulturformidling.

Med en friluftsvejlederuddannelse fra Københavns Universitet bliver du ikke kun teknisk dygtig til enkelte friluftsaktiviteter. Du får samtidig et bredt erfaringsgrundlag med dansk friluftsliv på baggrund af mange ture med overnatninger, der styrker dine kompetencer som formidler for forskellige målgrupper. 

Studiet kan både bruges som en katalysator for nye jobmuligheder eller som et fagligt løft for undervisere med interesse for natur og friluftsliv.

Kanospecialet

Er du tidligere uddannet friluftsvejleder, eller har du tilsvarende kompetencer, har du nu mulighed for at opkvalificere dig i forskellige friluftsspecialer: Havkajak, Vinterfjeld, Træklatring og Kano – se den nye film om kanospecialet her

Husk der er tilmeldingsfrist til specialerne den 15. oktober.

Dokumenteret friluftserfaring

Med en uddannelse som friluftsvejleder kan Kevin dokumentere sin store viden og kunnen indenfor friluftsliv. Se filmen