Ansøgning og pris – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Friluftsvejleder > Ansøgning og pris

Ansøgning og pris

Friluftsvejlederuddannelsen

Friluftsvejlederuddannelsen, tilmelding via ansøgningsskema.

Pris

Du tilmelder dig et modul ad gangen. Betaling sker for hvert modul, som koster 9-15.000 kr./modul. Se nedenfor for detaljer.

Som ekstern kursist tilmelder du dig det enkelte modul, og opkræves umiddelbart inden modulstart. Bevis for deltagelse i modulet fremsendes efter eksamen.

I forbindelse med internat og ekskursioner på hele uddannelsen, dvs. alle seks moduler, må den studerende påregne rejse- og kostudgifter på I ALT ca. 5.000 kr.

Uddannelsesforløb 2017

Ønsker du en hel uddannelse som friluftsvejleder, følger du alle moduler, men du kan planlægge dem, som det passer til dine behov, dit arbejdsliv og dine muligheder for at kombinere job og uddannelse.

Du kan studere på deltid over 2 eller 3 år afhængig af dine behov, arbejdsforhold og mulighed for at kombinere uddannelse og job.

Basisfriluftsliv, pædagogik, naturlære.
7. august til 31. oktober 2017. Undervisning mandage samt tur uge 32. Ansøgningsfrist er 1. juni 2017.
Pris: 9.000 kr.

Friluftsaktiviteter (kano, havkajak og klatring)
Forudsætning er at modulet basisfriluftsliv er gennemført. 14. august til 22. november 2017. Undervisning i uge 33 samt onsdage + ture uge 34, 37 og 43. Ansøgningsfrist er 1. juni 2017. 
Pris: 12.000 kr.

Valgmodul 1 - Gruppeprocesser
Du kan ikke samtidig vælge sundhed. 6. november – 18. december 2017. Undervisning mandage. Ansøgningsfrist er 1. oktober 2017. Tur fra torsdag-søndag i uge 46.
Pris: 9.000 kr.

Valgmodul 1 - Håndværk
Du kan ikke samtidig vælge gruppeprocesser. 6. november – 18. december 2017. Undervisning mandage. Ansøgningsfrist er 1. oktober 2017. Tur fra torsdag-søndag i uge 46.
Pris: 9.000 kr.

Friluftstradition og pædagogiske projekter
Forudsætning er at modulet basisfriluftsliv er gennemført. 3. januar - 16. april 2018. Tur den 19.-21. marts. Undervisning mandage. Ansøgningsfrist er 1. december 2017. Pris: 9.000 kr.

Valgmodul 2 - Speciale i kano 
Forudsætning er modulerne basisfriluftsliv og friluftsaktiviteter eller tilsvarende. Du kan ikke samtidig vælge havkajak, vinterfjeld og klatring. Start d. 29. november 2017. Undervisning derudover er 7. februar, 23. marts, 4.-6. april og 23.-26. april, 23. maj og 13. juni 2018. Derudover må der indregnes tid til praktik og selvtræning.  Ansøgningsfrist er 15. oktober 2017.
Pris: 12.000 kr.

Valgmodul 2 – Speciale i vinterfjeld
Forudsætning er modulerne basisfriluftsliv og friluftsaktiviteter eller tilsvarende. Du kan ikke samtidig vælge havkajak, klatring eller kano. 29. november 2017 til 1. maj 2018. Undervisning primært onsdag, plan følger, to ugesture i uge 4 og 10, samt én uges praktik i uge 11 -  egentræning må påregnes. Ansøgningsfrist er 15. oktober 2017.
Pris: 15.000 kr.

Valgmodul 2 - Speciale i havkajak
Forudsætning Forudsætning er modulerne basisfriluftsliv og friluftsaktiviteter. Du kan ikke samtidig vælge kano, vinterfjeld og klatring. 29. november 2017 til 20. juni 2018. Undervisning primært onsdag, plan følger, tur i uge 19 og praktik i uge 24 samt
egentræning må påregnes. Ansøgningsfrist er 15. oktober 2017.
Pris: 12.000 kr.

Valgmodul 2 - Speciale i klatring
Forudsætning er modulet friluftsaktiviteter. Du kan ikke samtidig vælge havkajak, vinterfjeld eller kano. 29. november 2017 til 20. juni 2018. Undervisning primært onsdage, plan følger, tur og praktik i uge 15 og 16 samt egentræning må påregnes.  Ansøgningsfrist er 15. oktober 2016.
Pris: 12.000 kr.

Afgangsprojekt
Forudsætning er at alle fem øvrige moduler er gennemført.
Afgangsprojekt Start 23. februar 2017 – slut 22. juni 2017. Undervisning primært
torsdag, plan følger. Ansøgningsfrist er 1. februar 2017
Pris: 6.000 kr.

Økonomisk støtte

Der er i begrænset omfang, afhængig af uddannelsesmæssig baggrund, mulighed for at søge økonomisk støtte til studiet igennem SVU, Statens voksenuddannelsesstøtte .