Om uddannelsen – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Friluftsvejleder > Om uddannelsen

Om uddannelsen

FriluftsvejlederFriluftsvejlederuddannelsen er en fleksibel deltidsuddannelse, som kan tages på op til tre år. Dermed kan den studerende selv sammensætte seks uddannelsesmoduler á 10 ECTS-point inden for en tre-årig periode og derved opnå at blive friluftsvejleder. Studiet kan både bruges som en katalysator for nye jobmuligheder eller som et fagligt løft for undervisere med interesse for natur og friluftsliv.

Friluftsvejleder

Uddannelsen giver indsigt og kompetencer på fire områder:

  • Pædagogiske, didaktiske, metodiske og socialpsykologiske problemstillinger omkring friluftsliv, friluftsaktiviteter og formidling af friluftsliv.
  • Friluftslivets værdier, kulturelle betydning og egenart set ud fra et dansk perspektiv.
  • Naturoplevelsens betydning for den enkelte og holdninger til naturen.
  • Sikkerhedsmæssige overvejelser og praktisk kunnen.

Uddannelsen skaber en praktisk og teoretisk forståelsesramme for underviserens og formidlerens rolle i relation til friluftsliv. 

Gennem faglige tematikker på felterne basisfriluftsliv, friluftsaktiviteter, naturkendskab, pædagogik og didaktik samt meget kropslige sansemæssige naturoplevelser, får du indsigt i, hvordan friluftslivet kan udfoldes i det sociale spændingsfelt mellem gruppen og individet.