Datoer, ansøgning og priser 2017-2019 – Københavns Universitet

Friluftsvejleder > Datoer, ansøgning og pris

Datoer, ansøgning og priser 

Basisfriluftsliv, pædagogik og naturlære

Undervisning: Mandage 13. august til 30. oktober 2019 og tur uge 33 
Ansøgningsfrist: 1. maj 2019
Pris: 9.000 kr.
Tilmeld dig her

Friluftsaktiviteter (kano, havkajak og klatring)

Forudsætning: At du har gennemført eller er i gang med modulet basisfriluftsliv
Undervisning: Mandage 20. august til 21. november 2019. Uge 34 og tur i uge 35, 37 og 43
Ansøgningsfrist: 1. maj 2019 
Pris: 12.000 kr. 
Tilmeld dig her

Valgmodul 1 - Gruppeprocesser

Forudsætning: At du har gennemført modulet basisfriluftsliv
Undervisning: Mandag 5. november til 17. december 2018 og tur fra torsdag-søndag i uge 46
Ansøgningsfrist: 1. oktober 2019
Pris: 9.000 kr. 
Tilmeld dig her

Valgmodul 1 - Håndværk

Forudsætning: At du har gennemført modulet basisfriluftsliv
Undervisning 2019: Mandag 4. november 2019 til 16. december 2019 og tur fra torsdag til søndag i uge 46
Ansøgningsfrist: 1. oktober 2019 
Pris: 9.000 kr. 
Tilmeld dig her

Friluftstradition og pædagogiske projekter

Forudsætning: At du har gennemført modulet basisfriluftsliv
Undervisning: Mandage d. 7. januar til 8. april 2019. Tur 25.-27. marts.
Ansøgningsfrist: 1. december 2018 
Pris: 9.000 kr. 
Tilmeld dig her

Valgmodul 2 - Speciale i kano 

Forudsætning: At du har gennemført modulerne basisfriluftsliv og friluftsaktiviteter eller tilsvarende. Du kan ikke samtidig vælge havkajak, vinterfjeld og klatring.
Undervisning: Start 28. november 2018 . Undervisning derudover er 6. februar, 27. marts, 3.-5. april og 29. april-2. maj, 22. maj og 12. juni 2019. Derudover får du brug for tid til praktik og selvtræning  
Ansøgningsfrist: 1. november 2018
Pris: 12.000 kr. 
Tilmeld dig her

Valgmodul 2 – Speciale i vinterfjeld

Forudsætning: At du har gennemført modulerne basisfriluftsliv og friluftsaktiviteter eller tilsvarende. Du kan ikke samtidig vælge havkajak, klatring eller kano.
Undervisning: Undervisning 28. november 2018. 8,.9. januar 2019 (internat), 30. januar, 27. februar og 27. marts, To ugesture i uge 4 og 10 samt en uges praktik i uge 11, alt sammen i Norge. 
Ansøgningsfrist: 1. november 2018
Pris: 15.000 kr
Tilmeld dig her

Valgmodul 2 - Speciale i havkajak

Forudsætning: At du har gennemført modulerne basisfriluftsliv og friluftsaktiviteter. Du kan ikke samtidig vælge kano, vinterfjeld og klatring.
Undervisning: Undervisning: Start 28. november 2018 til 20. juni 2019. Der er tur til Vestkysten 9.-12. maj 2019. Kajakpraktik 5. - 6. juni 2019. 
Ansøgningsfrist: 1. november 2018
Pris: 12.000 kr. 
Tilmeld dig her

Valgmodul 2 - Speciale i klatring

Forudsætning: At du har gennemført modulet friluftsaktiviteter. Du kan ikke samtidig vælge havkajak, vinterfjeld eller kano.
Undervisning: Start 28. november 2018 til 20. juni 2019. Der er tur og praktik i uge 18 og 19 2019. 
Ansøgningsfrist: 1. november 2018
Pris: 12.000 kr. 
Tilmeld dig her

Afgangsprojekt

Forudsætning: At du har gennemført alle fem moduler på uddannelsen
Undervisning: Undervisning: 7. februar, 20. marts, 25. april og 16. maj samt 20. juni 2019. Derudover individuelt aftalt vejledning. 
Ansøgningsfrist er 1. februar 2019
Pris: 6.000 kr. 
Tilmeld dig her