Billede af 3 studerende i havkajak

Datoer, ansøgning og priser 

Basisfriluftsliv, pædagogik og naturlære

Undervisning: Mandage - opstart mandag 10. august. Slut 28. oktober 2020. Tur i uge 33.
Ansøgningsfrist: Der er løbende ansøgning og optagelse – seneste frist er dog 15. juni til det hold, der starter i august.
Pris: 9.000 kr.
Find ansøgningsskema til optagelse her

Friluftsaktiviteter (kano, havkajak og klatring)

Forudsætning: At du har gennemført eller er i gang med modulet basisfriluftsliv eller har tilsvarende erfaringer
Undervisning: Onsdage. Opstart mandag 17. august. Tur i uge 35, 39 og 43. Forløbet slutter 18. november.
Ansøgningsfrist 15. juni 2020 
Pris: 13.500 kr. 
Find ansøgningsskema til optagelse her

Friluftstradition og pædagogiske projekter

Forudsætning: At du har gennemført modulet basisfriluftsliv eller har tilsvarende erfaringer
Undervisning: Mandag 22. februar til mandag 17. maj 2021. Tur 3. - 6. maj 2021
Ansøgningsfrist: 1. januar 2021 
Pris: 9.000 kr. 
Find ansøgningsskema til optagelse her

Kano (speciale)

Forudsætning: At du har gennemført modulerne basisfriluftsliv og friluftsaktiviteter eller tilsvarende. Du kan ikke samtidig vælge havkajak, vinterfjeld og klatring.
Undervisning: Onsdage med start 25. november 2020 og slut 9. juni 2021. Turdatoer: 24., 25., og 26. marts 2021 og 26., 27. og 28. april 2021
Ansøgningsfrist: 1. november 2020
Pris: 13.500 kr. 
Find ansøgningsskema til optagelse her

Vinterfjeld (speciale)

Forudsætning: At du har gennemført modulerne basisfriluftsliv og friluftsaktiviteter eller tilsvarende. Du kan ikke samtidig vælge havkajak, klatring eller kano.
Undervisning:  Onsdage 25. november 2020 til 28. april 2021. Tur i uge 9, 10 og 11, 2021. Turene går til Norge. 
Ansøgningsfrist: 1. november 2020
Pris: 15.000 kr.
Find ansøgningsskema til optagelse her

Havkajak (speciale)

Forudsætning: At du har gennemført modulerne basisfriluftsliv og friluftsaktiviteter. Du kan ikke samtidig vælge kano, vinterfjeld og klatring.
Undervisning: Onsdage fra 25. november til 9. juni 2021. Tur mandag-torsdag i uge 19 og praktik.
Ansøgningsfrist 1. november 2020
Pris: 13.500 kr. 
Find ansøgningsskema til optagelse her

Klatring (speciale)

Forudsætning: At du har gennemført modulet friluftsaktiviteter. Du kan ikke samtidig vælge havkajak, vinterfjeld eller kano.
Undervisning: Onsdage fra 25. november til 10. juni 2021. Tur og praktik i uge 15-16 2021. Ansøgningsfrist 1. november 2020
Pris: 13.500 kr. 
Find ansøgningsskema til optagelse her

Lederskab, friluftsliv og gruppeprocesser (speciale)

Undervisning 2020: Mandage fra 2. november 2020 til 8. februar 2021 og tur fra torsdag til søndag i uge 47
Ansøgningsfrist: 1. oktober 2020  
Pris: 9.000 kr
Find ansøgningsskema til optagelse her

Bushcraft og håndværk (speciale)

Forudsætning: At du har gennemført modulet basisfriluftsliv eller har tilsvarende erfaringer
Undervisning 2019: Mandage fra 2. november til 8. februar 2021 og tur fra torsdag til søndag i uge 47
Ansøgningsfrist: 1. oktober 2020 
Pris: 9.000 kr. 
Find ansøgningsskema til optagelse her

Udeskole og læringsaktiviteter i naturen

Nyt valgmodul med start i efteråret 2020 – undervisning på torsdage fra september. Mere info snarest.
Undervisning: Torsdage fra 10. september til og med 26. november. Studietur 29.-31.10. Ingen undervisning i uge 42.
Pris: 9.000 kr. 
Find ansøgningsskema til optagelse her

Afgangsprojekt

Forudsætning: At du har gennemført alle fem moduler på uddannelsen 
Undervisning: : 25. februar, 18. marts, 29. april, 20. maj og 17. juni 2021. Derudover individuelt aftalt vejledning. 
Tur 27., 28. og 29. maj 2021
Ansøgningsfrist er 1. februar 2021
Pris: 6.000 kr. 
Find ansøgningsskema til optagelse her