Bjarne Persson


Bjarne Persson, 56 år, Hornbæk, skov- og naturtekniker og ansat i Naturstyrelsen Nordsjælland

Derfor valgte jeg friluftsvejlederuddannelsen

Jeg vil dygtiggøre mig inden for et område, som jeg i forvejen har arbejdet med i en del år, og for at få papir på mine kompetencer.

Det har været en meget inspirerende uddannelse med mange spændende udfordringer - i både teori og praksis. Jeg forventer at mine nye kompetencer skal bruges i mit nuværende job som skovløber i Hornbæk Plantage.