Målgruppe for uddannelsen

Undervisere og andre formidlere

Uddannelsen henvender sig primært til undervisere og andre, som beskæftiger sig med formidling, og som kunne tænke sig at inddrage friluftsliv og friluftsaktiviteter i privat eller offentligt regi. 

Jobmuligheder som friluftsvejleder

Uddannelsen åbner for forskellige jobmuligheder.

  • Du kan bruge de nye kompetencer i folkeskolen eller institutionsverdenen til at introducere og integrere friluftsliv i de daglige aktiviteter.
  • Kompetencerne kan også bruges på daghøjskoler, efterskoler eller i højskoleverdenen, hvor friluftsliv i dag har en stærk placering
  • Du bliver klædt på til at håndtere grupper på tur i varierede naturtyper, og kan derfor fx indgå som formidler eller guide i turistbranchen.
  • Uddannelsen som friluftsvejleder kan lede til arbejde som konsulent eller være et godt fundament for at starte egen virksomhed.