Målgruppe – Københavns Universitet

Målgruppe for uddannelsen

Undervisere og andre formidlere

Uddannelsen henvender sig primært til undervisere og andre, som beskæftiger sig med formidling, og som kunne tænke sig at inddrage friluftsliv og friluftsaktiviteter i privat eller offentligt regi. 

Jobmuligheder som friluftsvejleder

Uddannelsen åbner for forskellige jobmuligheder.

  • Du kan bruge de nye kompetencer i folkeskolen eller institutionsverdenen til at introducere og integrere friluftsliv i de daglige aktiviteter.
  • Kompetencerne kan også bruges på daghøjskoler, efterskoler eller i højskoleverdenen, hvor friluftsliv i dag har en stærk placering
  • Du bliver klædt på til at håndtere grupper på tur i varierede naturtyper, og kan derfor fx indgå som formidler eller guide i turistbranchen.
  • Uddannelsen som friluftsvejleder kan lede til arbejde som konsulent eller være et godt fundament for at starte egen virksomhed.