Studieordning

Studieordningen er det lovmæssige grundlag for uddannelsen.
Se studieordningen for friluftsvejlederuddannelsen