Underviserne – Københavns Universitet

Friluftsvejleder > Underviserne

Underviserne


Jesper Hede


kontakt@bushcraft.dk
Tlf.: 28 91 89 98 Vejleder i basisfriluftsliv og håndværk/bushcraft

 • Stifter og formand for Foreningen Bushcraft
 • Friluftsvejleder +25 års erfaring med primitivt håndværk og bushcraft
 • Egen friluftsvirksomhed og butik
 • TV-konsulent
 • Underviser hos DGI


Sanne Jensen


jensen.susanne62@gmail.com 
Tlf.: 26 21 61 52

Vejleder i kano

 • Uddannet socialpædagog
 • Teenagecoach
 • Friluftvejleder fra Institut for Idræt med kano som fordybelse
 • Selvstændig med firmaet  Idræt og Friluftsliv
 • BCU Level 2 coach i kano og kajak
 • BCU 4 star kajak
 • DKF Inst 2 kano og kajak
 • DKF ipp 4 kano
 • Kanosamrådsinstruktør 2 Kano
 • DGI havkajak inst 2
 • Censor for DKF og Kanosamrådet

Martin Ploug


mpl@kajakkaeden.dk
Tlf: 27 64 63 93 

Vejleder i havkajak 

 • Forskningstekniker ved RISØ
 • Friluftsvejleder igennem Dansk Vejlederkreds
 • BCU Level 4 Coach Havkajak
 • BCU 5 Star Havkakjak
 • BCU 4 Star Surfkajak
 • ACA: American Canoe Association instruktør: Canoe Level 2 Solo og Tandem
 • DKF instruktør 3, havkajak
 • DKF Censor Epp 4 og Ins 3
 • Havkajakinstruktør ved havkajaksamrådet
 • Voksenpædagogisk Grunduddannelse


Sten Skytte Kirkegaard


skytte123@icloud.com
Tlf.: 26 28 33 31

Vejleder i træklatring og orienteringsløb

 • Uddannet lærer 1994
 • Turleder og koordinator for Grønlands Rejsebureau 1989-95
 • Friluftsvejleder KU 1995 med speciale i kajak og træklatring
 • Har klatret på klippe, multi pitch, isklatring, artificiel klatring 1988-2004
 • Løbet O-løb siden 1979, div. trænerkurser. Banekontrollant til div. A stævner under DOF
 • Uddannet vægklatreinstruktør 1997
 • Instruktør 3 på væg, Dansk Klatreforbund
 • Censor og medlem af sikkerhedsgruppen i Dansk Træklatreforening
 • Repræsentant i klatresamrådet for de videregående uddannelser siden starten
 • Underviser på friluftsvejlederuddannelsen, Københavns Universitet i Træklatring og O-løb siden 1996
 • Forfatter til bøgerne Træklatring 1997 og Træklatring i de danske skove 2003
 • Leder af friluftsprojekt under SSP København siden 2001

Martin Ladefoged Johnsen


mbjohnsen@gmail.com
Tlf.: 87 55 37 52

Vejleder i kano 

 • American Canoe Association instruktør: Canoe Turing Level 2 solo og tandem og River Canoe Level 2 solo og tandem
 • Kanosamrådinstruktør 3
 • Kanosamrådcensor
 • Kanospeciale, Skovskolen, KU, 2017
 • Underviser i natur og udeliv ved Professionshøjskolen VIA
 • Underviser på Friluftsvejlederuddannelsen VIA
 • Cand. scient idræt og biologi, SDU, 2007
 • Nordisk bachelor i friluftsliv

Claudio Hjort


info@outsight.dk
Tlf.: 40 91 76 77

Vejleder i vinterfjeld

 • Experiential Experience #Friluftsvejledning er metoden til erfaringsbaseret læring
 • Underviser i vinterfjeld på Friluftsvejlederuddannelsen, KU, siden 2007
 • Underviser i friluftsliv på Lyngby-Tårbæk ungdomsskole siden 2001
 • Underviser i gruppeprocesser på friluftsvejlederuddannelsen 2009 og 2010
 • Friluftsvejleder fra KU 2000 speciale i havkajak
 • Systemisk proceskonsulent, Go proces, Århus 2006
 • Turleder i Vinterfjeld for Ruby rejser i 7 år
 • Publikationer: Overnatning i sne
 • Uddannet vægklatreinstruktør 2000
 • Ekspert i konflikthåndtering


Alex Wohlert


alex.wohlert@gmail.com
Tlf.: 25 39 31 13

Vejleder i gruppeprocesser

 • Livslang passion for gruppeprocesser og læring
 • Uddannet friluftsvejleder med mange års vejledererfaring
 • Uddannet kaptajn i hæren med flere udsendelser:
 • Erhvervserfaring: HR-konsulent med speciale i personale- og lederuddannelser, Direktør, salgschef, chefkonsulent og underviser på VIA Campus Århus - natur og udeliv
 • Ekstern konsulent i teambuilding og bevidst adfærd


Joseph Quinlan


josephquinlan@yahoo.dk
Tlf.: 61 77 79 11

Vejleder i livredning og søsport.

 • Ansvarlig for kystlivredder-uddannelsen på Amager Strand
 • Førstehjælpsinstruktør hos SafetyGroup
 • Livredderdommer og instruktør ved Dansk Svømmeunion
 • Svømmetræner ved Running26 og Tri Team Copenhagen
 • Baggrund: Oprindeligt er Joseph uddannet inden for luftfart og har arbejdet flere år som økonomisk ansvarlig i flere flyselskaber.


Mathilde Vædele Haugaard Jensen


mvjj@ign.ku.dk
Tlf.: 24 94 25 58

Vejleder i basisfriluftsliv, vinterfjeld, pædagogik, kajak, klatring, friluftstradition og afgangsprojekt. Studieleder for Friluftsvejlederuddannelsen 

 • Cand. Scient i Idræt og Friluftsliv
 • Projekter, bl.a. friluftscertificering og Nordsjællands Klatrecenter

Læs mere om Mathilde


Bo Teglhus


bta@ign.ku.dk
Tlf: 35 33 15 87

Vejleder i basisfriluftsliv og naturlære

 • Faglærer på Skov- og naturtekniker-uddannelsen
 • Kursusansvarlig, Naturens spisekammer
 • Underviser, Friluftsfaciliteter
 • Underviser, Botanik og Fauna


Johanne Christiani


jlc@ign.ku.dk
Tlf: 35 32 53 15

Vejleder i basisfriluftsliv, friluftsaktiviteter, håndværk og natursyn

 • Underviser på Natur –og kulturformidleruddannelsen 
 • Underviser i friluftsliv på Institut for Idræt og Ernæring
 • Projektleder på friluftscertificering af dagsinstitutioner
 • Master i Positiv psykologi, DPU
 • Friluftsvejleder med speciale i Kano 2011-2012
 • Uddannet træklatreinstruktør 2012
 • Turleder for Whiteout Adventures – trailløb i Europa